Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. S.A. (Stef) Blok

foto Drs. S.A. (Stef) Blok
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Stef Blok (1964) is sinds 7 maart 2018 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte III. In het kabinet-Rutte II was van hij van 5 november 2012 tot 27 januari 2017 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 27 januari tot 26 oktober 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was in 2010-2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Van 25 augustus 1998 tot 5 november 2012 was hij Tweede Kamerlid (met een onderbreking in mei-september 2002). Daarvoor was de heer Blok kredietanalist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN/Amro. In de Tweede Kamer was hij fractiewoordvoerder sociale zekerheid, AOW, pensioenen en financiën. De heer Blok leidde in 2002-2004 parlementair onderzoek naar het integratiebeleid en was voorzitter van de vaste commissies voor financiën en VWS.

VVD
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Stephanus Abraham (Stef)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Emmeloord (gem. Noordoostpolder), 10 december 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1988

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/14)

 • accountant manager/afdelingsdirecteur Corporate Banking, ABN AMRO, van 1996 tot 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 2002 tot 5 november 2012
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2010 tot 13 september 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen en Rijksdienst, van 5 november 2012 tot 27 januari 2017
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 10 maart 2015 tot 20 maart 2015 (na het aftreden van minister Opstelten)
 • tijdelijk waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (verving minister Plasterk)
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 27 januari 2017 tot 26 oktober 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 7 maart 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister voor Wonen en Rijksdienst belast met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed (inclusief het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf), de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers. Op het gebied van de organisatorische aspecten van de rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de rijksdienst had hij doorzettingsmacht.
 • In de periode 10 tot 20 maart 2015 nam minister Plasterk zijn taken als minister voor Wonen en Rijksdienst waar

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen "Scholtens Bouwbedrijf" te Wognum
 • lid Raad van Toezicht "Stedelijk Gymnasium" te Leiden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 april 2007 tot 11 november 2010
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 5 november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 2008 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen. Het voorstel werd in 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. (31.537)
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in over het toevoegen van de eis van beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand. De verdediging van dit voorstel werd in 2011 overgenomen door zijn fractiegenote Cora van Nieuwenhuizen. (32.328)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
 • Lichtte in mei 2018 in de Veiligheidsraad van de VN het standpunt toe dat Rusland door Nederland en Australië aansprakelijk wordt gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014
 • Bracht in 2019 de beleidsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans' uit. Het kabinet is constructief-kritisch ten aanzien van China. Het wil op basis van gedeelde belangen met China samenwerken, met oog voor ideologische verschillen. Het kabinet staat daarnaast wel pal voor (het beschermen van) de Nederlandse rechtsstaat, onze open samenleving en economie en onze veiligheid. (35.207)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/11)
 • Bracht in 2019 als minister van Buitenlandse Zaken de Verzamelwet Brexit (Stb. 123) tot stand. De wet bevat noodzakelijke aanpassingen van Nederlandse wetgeving in verband met het proces van uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU), de zogenaamde Brexit. (35.084)
 • Bracht in 2019 een wet tot Goedkeuring van het op 6 februari 2019 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35.180)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad tijdens de formatie in 2012 op als secondant van Mark Rutte
 • Kwam in juli 2018 in opspraak toen door hem op een besloten bijeenkomst (conferentie) gedane uitspraken naar buiten kwamen. Hij had onder meer gezegd dat multiculturele samenleving onmogelijk waren, noemde Suriname een mislukte staat en verwachtte dat Midden- en Oost-Europese landen nooit zouden meewerken aan oplossing van het migratievraagstuk. Erkende, na ernstige kritiek, vrijwel direct dat zijn uitspraken onverstandig waren geweest. Hij bood Suriname excuses aan.
 • De Tweede Kamer debatteerde op 5 september 2018 over zijn omstreden uitlatingen. Een motie-Kuzu waarin het vertrouwen werd opgezegd, kreeg alleen steun van SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.