Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. G.B. (Ad) Nijhuis

foto Mr. G.B. (Ad) Nijhuis
vergrootglas
bron: VVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-Tweede Kamerlid dat al snel van zich deed spreken door zijn gedegen inbreng in belangrijke debatten. Was onder meer eerste woordvoerder bij de debatten over stelselherziening sociale zekerheid midden jaren tachtig. Behandelde verder dossiers als de WIR en de stelselherziening gezondheidszorg. Was voor hij in de Kamer kwam werkzaam bij het Koninklijk Verbond van Ondernemers en vervolgens als directiesecretaris en provincie-ambtenaar. Aardige, rustige afgevaardigde zonder kapsones. Stapte kort na de verkiezingen van 1989 over naar het bedrijfsleven.

VVD
in de periode 1982-1990: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerard Barend (Ad)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 januari 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1973

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 3 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 28 januari 1990
 • lid gemeenteraad van Ommen, van 14 maart 2002 tot 27 maart 2014
 • voorzitter College van de Noordelijke Rekenkamer, van 2005 tot 2017 (gemeenschappelijke rekenkamer van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Commissie Rechtspositie en Pensioenen Vereniging Oud-parlementariërs

vorige (2/14)
 • lid bestuur Stichting "Kees" te Zwolle
 • lid algemeen bestuur waterschap Drents Overijsselse Delta, van 2016 tot 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/8)
 • en de volksgezondheid, woordvoerder op diverse andere (deel)terreinen. $B vku9assk1ap0
 • Diende in 1989 samen met Pieter Biesheuvel (CDA) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in inzake overdracht van taken en samenwerking door de bedrijfsverenigingen. Dit voorstel werd in 1990 wet. (21.207)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in juni 1988 in conflict met minister-president Lubbers. Lubbers beweerde dat Nijhuis hem verweet de afschaffing van de investeringspremie 'gelekt' te hebben naar het bedrijfsleven.
 • Stond in januari 1999 op de aanbevelingslijst voor het lidmaatschap van de Algemene Rekenkamer

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.