Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. D.A. (Dick) Benschop

foto Drs. D.A. (Dick) Benschop
vergrootglas
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politiek talent, dat in het tweede kabinet-Kok staatssecretaris voor Europese zaken was. Vertrouweling en adviseur van premier Kok, wiens persoonlijk medewerker hij was geweest toen Kok in de Kamer zat. In de periode 1992-1994 directeur van het partijbureau van de PvdA en later onder meer lid van het Commissariaat van de Media. Speelde ook enkele keren een rol als adviseur bij verkiezingscampagnes. Exponent van de Haagse 'inner circle' en bij het grote publiek veel minder bekend. Na zijn staatssecretariaat korte tijd Tweede Kamerlid. Ging in 2003 bij Shell werken en in 2011-2015 was hij president-directeur van Shell Nederland. Sinds 1 mei 2018 is hij President & CEO van Royal Schiphol Group N.V.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Dirk Anne (Dick)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 5 november 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/16)

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met onder meer onder meer Europese zaken en internationale milieu-aangelegenheden), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 september 2002
 • vicepresident Joint Ventures, "Shell International" B.V., van 1 januari 2016 tot 1 mei 2018
 • voorzitter Raad van Bestuur "Royal Schiphol Group" N.V., vanaf 1 mei 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa met inbegrip van het Schengen-overleg; 2. bilaterale en multilaterale aangelegenheden op milieuterrein en wetenschappelijk/technologisch terrein; 3. aangelegenheden betreffende de internationale culturele betrekkingen. Een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • non-executive lid Board of Directors van Groupe ADP, vanaf 20 mei 2019
 • lid Amsterdam Economic Board, vanaf 1 oktober 2020

vorige (2/21)
 • voorzitter Raad van Toezicht "The Hague Institute of Global Justice", tot 2018
 • lid Economic Development Board Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Leidde in 2000 de Nederlandse delegatie op de VN-klimaatveranderingsconferentie in Den Haag
 • Speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen over het Verdrag van Nice over institutionele veranderingen met het oog op verdere uitbreiding van de Europese Unie

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1998 samen met minister-president Kok en minister Van Aartsen de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen (25.922)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn grootvaders waren gemeenteraadslid en wethouder in Meerkerk

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.