Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. C.L.W. (Cees) Fock

foto Mr. C.L.W. (Cees) Fock
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bekwaam lid van een liberale regentenfamilie, die het land diende in topposities in de diplomatie en het openbaar bestuur. Na vele jaren in het buitenland was hij dertien jaar secretaris-generaal van Algemene Zaken en daarna, op aanbeveling van Tjarda van Starkenborgh Stachouwer Commissaris van de Koningin in Groningen, waar hij bewust afstand bewaarde van de gedeputeerden en de gewone statenleden. Krachtige persoonlijkheid, die omdat hij zo goed wist hoe in Den Haag de hazen liepen er in slaagde de vestiging van de Gasunie in Groningen er door te drammen.

in de periode 1949-1962: Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Laurens Willem (Cees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Den Helder, 27 januari 1905

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 juli 1999

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1965

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • raadadviseur in algemene dienst, ministerie van Algemene Zaken, van 1948 tot 1 november 1949
  • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, van 1 november 1949 tot 1 april 1962
  • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 1 april 1962 tot 1 februari 1970 (benoemd bij K.B. van 9 maart 1962)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • voorzitter Commissie voor Atoomenergie, omstreeks 1958
  • vicevoorzitter Curatorium Stichting Reactor Centrum Nederland, omstreeks 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Zat als CdK tegenover de Staten op een verheven troon met een 'hemel' er boven. Verzette zich tegen pogingen van de gedeputeerden om daarin verandering te brengen.
  • Vond als Commissaris der Koningin de zachte sector volstrekt overbodig

uit de privésfeer (3/5)
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. F.W. van Styrum, Tweede Kamerlid
  • Een broer van hem die marineofficier was, kwam om in de Slag in de Javazee
  • Zijn vader was vice-admiraal en inspecteur-generaal voor de scheepvaart

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.