Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. B.J. (Joost) Eerdmans

foto Drs. B.J. (Joost) Eerdmansvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Op rechts opererend spraakmakend en spreekvaardig Tweede Kamerlid uit de Fortuynistische stroming. Liep stage bij de CDA-Tweede Kamerfractie en was secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam. Kwam in 2002 voor de LPF in de Kamer en ontpopte zich daar als een geducht debater, met name op het gebied van justitie en politie. Nam diverse wetgevende initiatieven, zwengelde discussies aan over onder meer strengere straffen en was een kritisch volger van minister Donner. Voor de verkiezingen van 2006 stapte hij over naar Eén NL. Toen die partij geen zetel haalde, kwam er vrij onverwacht een einde aan zijn Kamerlidmaatschap. Hij was in 2009-2014 wethouder van Capelle aan den IJssel en is sinds 2014 wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam.

LPF , groep-Eerdmans/Van Schijndel (ex-LPF, ex-VVD)
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen (roepnaam)

Bernard Johannes (Joost)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harderwijk, 9 januari 1971

levensbeschouwing
Protestants

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), tot maart 2002
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van maart 2002 tot 24 augustus 2004
 • Eén NL, vanaf 23 augustus 2006
 • Leefbaar Capelle (lokale partij)
 • Leefbaar Rotterdam (lokale partij)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Eerdmans/Van Schijndel, van 25 september 2006 tot 30 november 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • stagiair en projectmedewerker project parlementaire enquête opsporingsmethoden, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1995 tot 1 december 1996
 • secretaris stuurgroep implementatie parlementaire enquête opsporingsmethoden, ministerie van Justitie, van 1 augustus 1997 tot 13 juli 1998
 • stafmedewerker directeur-generaal, directoraat-generaal rechtshandhaving, ministerie van Justitie, van 13 juli 1998 tot 15 juli 1999
 • secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam, van 15 juli 1999 tot mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006
 • fractievoorzitter Groep-Eerdmans/Van Schijndel, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 september 2006 tot 30 november 2006
 • manager public affairs accountants- en adviesorganisatie "Deloitte", vanaf 1 september 2007
 • wethouder (van verkeer en vervoer; sinds 2010 tevens volkshuisvesting, buitenruimte en beheer) van Capelle aan den IJssel, van 2 maart 2009 tot 27 maart 2014 (namens Leefbaar Capelle)
 • lid gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, van 11 maart 2010 tot 27 april 2010
 • presentator tv-programma 'Uitgesproken', omroep WNL, van januari 2011 tot september 2011
 • redacteur omroep WNL, van september 2011 tot mei 2014
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 27 maart 2014 tot 15 mei 2014
 • wethouder (van veiligheid, buitenruimte, dierenwelzijn en bestuurlijke vernieuwing.) van Rotterdam, vanaf 15 mei 2014

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Pleitbezorger van zwaardere bestraffing van deelname aan terroristische organisaties, illegaal wapenbezit en ernstige dierenmishandeling
 • Diende in 2002 samen met zijn fractiegenoot Olaf Stuger een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een minimumstraf voor moord en doodslag. Het voorstel werd in 2006 ingetrokken. (28.640 )
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in om de maximumstraf voor verboden wapenbezit te verhogen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat het beoogde doel via amendering van het wetsvoorstel herijking strafmaxima gerealiseerd was. (28.677 )
 • Interpelleerde op 24 juni 2003 de ministers Donner en Remkes over winkelcriminaliteit (28.975 )
 • Diende in 2004 samen met Geert Wilders (Groep-Wilders) een initiatiefwetsvoorstel in om civielrechtelijk optreden tegen organisaties die bij plannen tot verstoring van de openbare orde misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap (29.757 )
 • Diende in 2004 en 2005 moties van wantrouwen in tegen minister Donner naar aanleiding van incidenten met TBS'ers die zich aan hun verlof hadden onttrokken. Beide moties werden verworpen.
 • Diende in 2006 samen met Aleid Wolfsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen en over het strafmaximum voor het doden van andermans dieren. De verdediging van het voorstel werd in 2006 overgenomen door de heer Waalkens (PvdA). (30.511 )
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag (30.659 )

aangemelde gegevens

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was assuradeur, zijn moeder was lerares huidhoudonderwijs

woonplaats
's-Gravenhage

7.

Publicaties/bronnen

publicaties
"10 jaar Zonder Pim. Over de erfenis van Fortuyn" (met Martijn van Winkelhof, 2012)

literatuur/documentatie
 • "De coming-out van de ambtenaar", in: "HP/De Tijd", 10 augustus 2001
 • "Beter imago moet jongeren naar de overheid lokken", in: "Staatscourant", 24 augustus 2001
 • "Met genuanceerde opinies kun je de grachten vullen", in: "De Volkskrant", 25 juli 2003
 • "Ik wil gehoord worden", in: "Nieuwe Revu", 5 februari 2004
 • "Ik word hier horendol!", in: "Katholiek Nieuwsblad", 18 juni 2004
 • "Pim Fortuyns vaandeldrager", in: "Elsevier", 10 juli 2004
 • "Wat een slap land", in: "De Volkskrant", 8 januari 2005
 • "Het beste voor een land is een goede dictator", in: "HP/De Tijd", 19 januari 2005
 • "Huber en Zandberg ontmoeten J. E.", in: "Panorama", 9 februari 2005
 • "We leven in een slap land", interview met Meindert van der Kaaij, Trouw (de Verdiepening), 16 aug. 2005
 • "Lekker gewerkt?", Intermediair, 1 september 2005
 • "De communicatie van een politicus", Communicatie, september 2005
 • "Huisarrest", Sensor, november 2005
 • "Een politicus moet dicht bij zichzelf blijven", Nederlands Dagblad, 26 november 2005
 • "Waakhonden in de Kamer zijn altijd nodig", CDA-krant, 3 december 2005
 • "Beste wensen van Joost Eerdmans", Aktueel, december 2005
 • "Bernard Johannes Eerdmans", Benoordenhout, december 2005
 • "De wereld van Joost Eerdmans", Onze Wereld, februari 2006
 • "Eerdmans-Pastors: de zonen van Pim", Metro, 7 maart 2006
 • "Wat zal de toekomst brengen", AD, 14 augustus 2006
 • Nieuwe Revu, 26 oktober 2006
 • M. Knapen, "Het voorlopige afscheid van een ik-politicus", Staatscourant, 5 januari 2007

8.

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.