Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit kan worden bereikt door verdergaande coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiele zaken, belastingen en douane.

De instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 731 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.06.2017  Verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2016.
Verslag com(2017)321
 
16.06.2017  Beheer van het garantiefonds van het Europees fonds voor strategische investeringen in 2016.
Verslag com(2017)326
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Roemenië.
Aanbeveling com(2017)268
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2014/56/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Kroatië.
Aanbeveling com(2017)529
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2010/288/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal.
Aanbeveling com(2017)530
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 133 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.07.2016  Raadsbesluit waarbij wordt vastgesteld dat Portugal geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van juni 2013 over terugdringen van het ...
Aanbeveling com(2016)293
 
07.07.2016  Raadsbesluit waarbij wordt vastgesteld dat Spanje geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van juni 2013 over terugdringen van het ...
Aanbeveling com(2016)294
 
29.06.2016  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Jordanië.
Besluit com(2016)431
 
18.05.2016  Intrekking van Beschikking 2009/416/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Ierland.
Aanbeveling com(2016)297
 
12.02.2016  Toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië.
Besluit com(2016)67
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 209 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
16.11.2016  Door Portugal voorgelegde economische partnerschapsprogramma.
Advies com(2016)900
 
16.11.2016  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2016)726
 
27.07.2016  Aanmaning van Spanje om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen.
Aanbeveling com(2016)518
 
27.07.2016  Aanmaning van Portugal om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen.
Aanbeveling com(2016)520
 
18.05.2016  Intrekking van Besluit 2010/401/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Cyprus.
Aanbeveling com(2016)295