Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal is belast met de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling. Het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat uit 12 directoraten, die zich bezighouden met alle aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): marktmaatregelen, plattelandsontwikkelingsbeleid, financiële vraagstukken en internationale betrekkingen op het gebied van landbouw.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de concurrentiepositie van de Europese landbouwsector op de wereldmarkt, zonder dat bovenmatig hoge subsidies nodig zijn
  • milieu, dierenwelzijn, veiligheid en kwaliteit van de producten
  • behoud van de landschappen en het bevorderen van welvarende plattelandsgemeenschappen die in staat zijn om werkgelegenheid te scheppen en in stand te houden
  • promotie van de Europese landbouwsector in de wereld
  • duidelijk, doorzichtig en financieel solide beleid
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1168 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.06.2017  Ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem voor vroegtijdige waarschuwing nr. 4-5/2017.
Verslag com(2017)317
 
01.06.2017  Vereenvoudigde procedure voor de vaststelling van de standpunten van de Unie in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad.
Besluit com(2017)263
 
01.06.2017  Sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2017)264
 
26.04.2017  Beoordeling van de door Italië gemelde vooruitgang bij invordering van de extra heffing die melkproducenten voor de tijdvakken 1995/1996 tot en met 2001/2002 ...
Verslag com(2017)196
 
24.04.2017  Uitvoering, in de periode 2011-2015, van het verlenen van nationale langetermijnsteun ten behoeve van de landbouw in de noordelijke gebieden van Finland en Zweden.
Verslag com(2017)189
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 588 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.10.2016  Ondertekening van de overeenkomst met Chili inzake de handel in biologische producten.
Besluit com(2016)648
 
06.10.2016  Wijziging verordening 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor ...
Verordening com(2016)653
 
09.09.2016  Ondertekening van een overeenkomst met IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten.
Besluit com(2016)564
 
24.08.2016  Ondertekening van een overeenkomst met IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen.
Besluit com(2016)524
 
28.06.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Internationale Overeenkomst van 2015 inzake olijfolie en tafelolijven.
Besluit com(2016)426
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1922 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.05.2017  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2017)221
 
31.03.2017  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2017)154
 
14.09.2016  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2016)579
 
18.06.2015  Instelling van een Uniekader voor gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid.
Verordening com(2015)294
 
04.06.2015  Standpunt EU ten aanzien van bepaalde resoluties waarover moet worden gestemd in het kader van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2015)280