Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het beleid zijn de Kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 402 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
22.06.2017  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Brazilië.
Besluit com(2017)336
 
22.02.2017  Wijziging van Verordening 560/2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën.
Verordening com(2017)68
 
26.01.2017  Europese Onderzoeksruimte: tijd voor realisatie en voor monitoring van de voortgang.
Verslag com(2017)35
 
26.01.2017  Accompanying the document: European Research Area: time for implementation and monitoring progress.
swd(2017)21
 
30.11.2016  Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie.
Mededeling com(2016)763
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 99 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.10.2014  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van India.
Besluit com(2014)677
 
24.10.2014  Goedkeuring, namens Euratom, van de Overeenkomst om Zwitserland te associëren met Horizon 2020 en om zijn deelname aan Fusion for Energy te regelen.
Besluit com(2014)656
 
24.10.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst om Zwitserland te associëren met Horizon 2020 en om zijn deelname aan Fusion for Energy te regelen.
Besluit com(2014)658
 
24.10.2014  Sluiting van de Overeenkomst om Zwitserland te associëren met Horizon 2020 en het Euratom-programma ter aanvulling daarvan en om zijn deelname aan Fusion for Energy te ...
Besluit com(2014)659
 
29.07.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Faeröer (associatie met Horizon 2020).
Besluit com(2014)495
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 175 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.02.2016  Wijziging van de beschikking voor het onderzoeksprogramma en de technische meerjarenrichtsnoeren van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.
Besluit com(2016)75
 
14.07.2014  Wijzigen beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten ...
Besluit com(2014)459
 
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
29.07.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.
Besluit com(2009)297
 
15.07.2008  Gemeenschappelijk rechtskader voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERI).
Verordening com(2008)467