Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Communicatie (COMM)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal coördineert de activiteiten van de vertegenwoordigingen in de lidstaten; onderhoudt alle contacten met de media en houdt de samenhang op het gebied van communicatie en voorlichting binnen de Europese Commissie in het oog.

Voornaamste taken zijn:

  • de media en de burgers informatie verstrekken over de werkzaamheden van de Commissie en daarbij de doelstellingen en de hoofdpunten van haar beleid en haar activiteiten belichten
  • de Commissie te informeren over de ontwikkelingen in de publieke opinie in de lidstaten
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 23 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
31.10.2014  Uitvoering, resultaten en algehele beoordeling van het Europees Jaar van de burger (2013).
Verslag com(2014)687
 
24.03.2014  Dialogen met de burgers als bijdrage aan de ontwikkeling van een Europese openbare ruimte.
Verslag com(2014)173
 
21.01.2014  Algemeen rapportage van de activiteiten van de Europese Unie.
Mededeling com(2014)12
 
19.12.2012  Uitvoering, de resultaten en de algehele beoordeling van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011.
Verslag com(2012)781
 
14.12.2011  Impact assessment.
sec(2011)1562
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 2 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.12.2011  Programma Europa voor de burger voor de periode 2014-2020.
Verordening com(2011)884
 
11.08.2011  Europees Jaar van de burger (2013).
Besluit com(2011)489