Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en een zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Regionaal beleid.

Het DG beheert drie grote fondsen:

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.