Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 788 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.06.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2.
com(2017)322
 
06.06.2017  Toepassing van Besluit 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's).
Verslag com(2017)287
 
02.06.2017  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen.
Besluit com(2017)266
 
26.04.2017  Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
Richtlijn com(2017)253
 
26.04.2017  Establishing a European Pillar of Social Rights.
Mededeling com(2017)250
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 264 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.04.2017  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems.
Besluit com(2017)157
 
28.02.2017  Globaliseringsfonds EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2017)101
 
29.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel.
Besluit com(2016)742
 
08.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector.
Besluit com(2016)708
 
28.09.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten.
Besluit com(2016)622
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 161 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.06.2016  Aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen.
Aanbeveling com(2016)382
 
10.06.2016  Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling uit 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor leven lang ...
Aanbeveling com(2016)383
 
02.03.2015  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie.
Aanbeveling com(2015)99
 
04.12.2013  Kwaliteitskader voor stages.
Aanbeveling com(2013)857
 
21.03.2013  Machtiging van de lidstaten om het verdrag van de ILO uit 2011 betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel te bekrachtigen.
Besluit com(2013)152