Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Ook vindt Europees overleg plaats in het kader van de Raad van Europa.

Inhoud

1.

Relevante beleidsvelden

Deze raad behandelt onderwerpen die relevant zijn voor onder meer de volgende beleidsvelden:

2.

Raadsbesluiten

Op de pagina's 'relevante beleidsterreinen' die hierboven vermeld staan, is te lezen hoe de besluitvorming plaatsvindt en wat de rol van deze Raad daarin is. De link hieronder ontsluit de notulen van deze Raad. Tijdens de Raad bespreken de bewindspersonen openstaande punten. Als overeenstemming is bereikt, komt het punt als hamerstuk terug in de notulen van een volgende raadsvergadering, onder het kopje 'zonder debat goedgekeurde punten'.

3.

Geschiedenis

De Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport is een samenvoeging van de Onderwijs- en Jeugdraad en de Cultuur- en Audiovisuele Raad.