Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Weisglas herkozen als Tweede-Kamervoorzitter

dinsdag 4 februari 2003, 17:19

Frans Weisglas is in twee stemrondes herkozen als Tweede-Kamervoorzitter. In de tweede ronde kreeg hij 79 stemmen. Op Gerda Verburg werden 49 stemmen uitgebracht en op Thom de Graaf 17 stemmen. In de eerste stemronde was Weisglas al als eerste uit de bus gekomen met 61 stemmen, maar dat was geen absolute meerderheid. Verburg kreeg in eerste instantie 47 stemmen en De Graaf 37 stemmen.

Voorafgaand aan de schriftelijke stemming werden de drie kandidaten ondervraagd over hun plannen om de werkwijze van de Kamer te verbeteren. Daarbij ging het om zaken als het voeren van meer debatten op hoofdlijnen, vermindering van het aantal moties en vragen, meer aandacht voor Europa, en het houden van hoorzittingen op locatie.