Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Geschil over Irak zorgt voor irritatie tussen CDA en PvdA

woensdag 12 februari 2003, 11:43

Verschillende opvattingen over de te volgen koers in de kwestie Irak zorgen voor irritatie tussen de beoogde coalitiepartners CDA en PvdA. Met name het tempo waarin Nederland meedoet aan het opvoeren van de druk op het regime van Saddam Hoessein zorgt voor onenigheid.

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer (CDA) vindt de PvdA 'onduidelijk' over het stationeren van Nederlandse Patriot luchtafweerraketten in Turkije. De PvdA is op zijn beurt verbolgen omdat de inzet van deze raketten door het kabinet als onontkoombaar is gepresenteerd.

Volgens de PvdA zou Nederland, als het verzoek van Navo-bondgenoot Turkije wordt gehonoreerd, vooruitlopen op een besluit dat binnen het bondgenootschap voor verdeeldheid zorgt. PvdA-fractieleider Bos is van mening dat het kabinet de eenheid binnen de Navo juist tegenwerkt door met Turkije afspraken te maken over stationering van Patriots.

bron: Trouw, 12 februari 2003