Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Pleidooi voor register van door Kamerleden ontvangen geschenken

vrijdag 5 september 2003, 11:56

Een aantal Tweede-Kamerleden vindt dat er alsnog een openbaar register moet komen van relatiegeschenken die Kamerleden hebben ontvangen. Dat bleek tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de Nota Intregiteitsbeleid van minister Remkes.

Een voorstel van het PvdA-Kamerlid Depla hiertoe werd eerder afgewezen. Sommige Kamerleden vinden echter dat de Tweede Kamer het goede voorbeeld zou moeten geven, en meer openbaarheid moet betrachten.

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas ondersteunt het voorstel voor de openbaarmaking.

bron: Staatscourant, 3 september 2003