Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Minderheden in Tweede Kamer moeten meer rechten krijgen

woensdag 22 oktober 2003, 14:51

Voortaan moet op verzoek van dertig Kamerleden een interpellatie, een spoeddebat of een hoofdlijnendebat over een wetsvoorstel kunnen worden gehouden. Dat is één van de hoofdpunten uit een voorstel van de Commissie voor de Werkwijze, dat door Kamervoorzitter Weisglas is gepresenteerd.

Hoewel volgens de commissie bij verbetering van de werkwijze cultuur belangrijker is dan structuur, zijn toch enkele wijzigingen van het Reglement van Orde van de Kamer voorgesteld.

Naast het minderheidsrecht voor het aanvragen van debatten zijn de belangrijkste voorstellen:

wetgeving

  • onmiddellijk na indiening kan door de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat over een wetsvoorstel worden gehouden;
  • er kan door een commissie een rapporteur over een bepaald wetsvoorstel worden aangesteld;
  • onbezonnen indiening van amendementen moet worden voorkomen door instelling van een bedenktijd van minstens zes uur voor een eventuele stemming

commissies

  • procedurevergaderingen van Kamercommissies worden openbaar;
  • er komen meer mogelijkheden voor zgn. rondetafelgesprekken om te kunnen discussiëren met de samenleving;
  • er komen vaste data voor overleg van een commissie met bewindslieden

debatten

  • nota's van fracties of leden kunnen op de agenda van de Kamer worden geplaatst, zonder dat het kabinet bij een debat aanwezig hoeft te zijn;
  • de Kamervoorzitter en voorzitters van commissies moeten meer dan nu voorkomen dat debatten verzanden in details; voorzitters krijgen een grotere rol bij het in behandeling brengen van moties.

Er wordt naar gestreefd het aantal stemmingen (zeker op andere dagen dan de dinsdagen) te beperken. Daarnaast wordt bepleit dat fractievoorzitters vaker deelnemen aan debatten. Er komt een driemaandelijks overzicht van nog onbeantwoorde schriftelijke vragen.

bron: kamerstuk 29.262