Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Vijfde jaarboek parlementaire geschiedenis verschenen

woensdag 26 november 2003, 8:32

Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas heeft gisteren het vijfde jaarboek parlementaire geschiedenis in ontvangst genomen. Het thema van het jaarboek over 2002 is 'emotie in de politiek'.

Gastspreker oud-minister Jan Pronk ging in op 'de emotie van paars'. Hij zei dat de paarse kabinetten een frisse start hadden gemaakt, maar dat de bewindslieden zich later te veel als managers waren gaan gedragen. Het gevaar dat door de samenwerking van de 'erfvijanden' VVD en PvdA politieke strijd zouden afnemen, was volgens Pronk later bewaarheid geworden. Dat verschijnsel maakt de komst van een beweging als van Pim Fortuyn verklaarbaar.

Pronk pleitte er voor de politieke strijd weer naar het Binnenhof terug te brengen. Overleg- en adviesorganen dienen volgens hem afgeschaft te worden, net als het regeerakkoord en 'achterkamertjesoverleg'.

Kamervoorzitter Weisglas ging in op rituelen in de Tweede Kamer bij het overlijden van leden, oud-leden, ministers en Kamermedewerkers, en bij het afscheid van vertrekkende leden. Hij wees er op dat hij in de afgelopen twee jaar ruim 120 leden bij hun vertrek had toegesproken.

bron: PDC


meer over