Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mogelijk valse eed SP-Kamerleden

woensdag 14 januari 2004, 10:03

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas gaat bekijken in hoeverre de SP-Kamerleden bij de aanvaarding van hun Tweede-Kamerzetel een valse eed of belofte hebben afgelegd. Ieder Kamerlid moet dan zweren of beloven dat hij of zij 'om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst [heeft] gegeven of beloofd'.

Nu blijkt echter dat SP'ers om op de kieslijst te komen een verklaring moeten ondertekenen waarin zij beloven hun salaris als Kamerlid aan de partij af te dragen. Andere partijen, zoals de PvdA en GroenLinks, hebben soortgelijke afspraken. Alleen worden die gemaakt nadat de Kamerleden gekozen zijn. Weisglas noemt dat een 'gelukkiger' constructie.

Eén en ander is aan het rollen geraakt toen in de openbaarheid kwam dat het SP-Kamerlid Lazrak met zijn fractie overhoop lag. Daarbij zou hij weigeren zijn salaris aan de SP af te staan. Lazrak dreigt nu uit de fractie te stappen. Overigens heeft hij in de gewraakte verklaring ook beloofd dan zijn zetel ter beschikking van de partij te stellen.

bron: nrc