Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Weisglas en Balkenende bespreken kritiek van ministers op Tweede Kamer

dinsdag 15 juni 2004, 17:13

Vorige week heeft Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas een gesprek gevoerd met minister-president Jan Peter Balkenende over de kritiek van ministers op het functioneren van de Tweede Kamer. In het gesprek bracht Weisglas naar voren dat stelselmatige kritiek van bewindspersonen op het parlement bezwaarlijk is. Volgens Weisglas controleert de Tweede Kamer de regering, en dan past geen kritiek op de wijze waarop dat gedaan wordt.

Balkenende uitte in het gesprek zijn zorgen over de grote hoeveelheid spoeddebatten. De minister-president vreest dat hierdoor de behandeling van noodzakelijke wetgeving in de knel komt. Weisglas meldde hierop dat alle wetgeving die als spoedeisend door de regering is aangemerkt, nog voor het zomerreces afgehandeld zal zijn.

bron: Weekboek van Tweede-Kamervoorzitter Weisglas, 7-13 juni 2004

 

Verwant nieuws