Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zalm: Burgers moeten offers brengen

woensdag 29 september 2004, 13:52

Vandaag heeft vice-premier Gerrit Zalm "met inzet en plezier" zijn debuut gemaakt als eerste regeringsvertegenwoordiger tijdens de algemene politieke beschouwingen (APB) in de Tweede Kamer. Hij verving minister-president Jan Peter Balkenende, die nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld aan een voetinfectie.

Hervormingen zijn noodzakelijk

Hervormingen in zorg en sociale zekerheid vragen offers van veel burgers. Zalm betoogde echter dat deze noodzakelijk zijn om ook in de toekomst de solidariteit in de samenleving veilig te stellen.

De vice-premier verklaarde dat hij "niet in zijn wiek geschoten" is door de motie van de regeringsfracties CDA, VVD en D66. De drie partijen wensten door middel van de motie ruim 1,1 miljard euro anders te besteden, dan is vastgelegd in de Miljoenennota. Hiermee zou een ruimere overgangstermijn voor de VUT- en prepensioenmaatregelen mogelijk worden. Ook willen de partijen bezuinigingen op onderwijs terugdraaien.

Maatschappelijk protest

Het maatschappelijk protest is het kabinet niet ontgaan, maar Zalm is overtuigd van de noodzaak van onder meer grotere arbeidsparticipatie en beheersing van de kosten in de zorg. De regering zet het beleid daarom door.

Zalm zei te betreuren dat er momenteel geen overleg is met de vakbonden. Over de protestacties die gepland staan voor zaterdag 2 oktober zei Zalm dat mensen mogen opkomen voor hun eigen belang, zolang ze dat van anderen maar niet schaden. Wel vond de vice-premier dat FNV-voorzitter Lodewijk de Waal de afgelopen maanden te ver is gegaan in zijn kritiek op het regeringsbeleid, omdat De Waal bepaalde bewindslieden 'oplichters' en 'leugenaars' heeft genoemd. Zalm vindt dergelijke termen getuigen van gebrek aan respect.

bron: ANP, 29 september 2004