Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Remkes: geen grote misstanden bij beloning topambtenaren

dinsdag 1 februari 2005, 12:51

Bij het belonen van topambtenaren komen 'een niet verwaarloosbaar aantal foute beslissingen' voor. Maar van grote misstanden is geen sprake. Minister Remkes komt tot die conclusie op grond van een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren bij zes ministeries. De conclusie komt overeen met het resultaat van eerder onderzoek.

Bij het onderzoek waren 1941 dossiers betrokken. Het aantal gevallen waarbij het Rijk financieel werd benadeeld bedraagt enkele procenten. Maar volgens de minister is het maar in een paar gevallen mogelijk foutieve beloningen terug te draaien. In de meeste gevallen ontbreekt daar een wettelijke grond voor.

Het kabinet heeft nu besloten de verantwoordelijkheid voor de salarissen van topambtenaren te leggen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ook moet er een uniforme regeling voor de beloning van topambtenaren komen.

Het onderzoek vloeide voort uit eerdere rapportages, onder andere van de Algemene Rekenkamer. Die constateerde onzorgvuldigheden bij de beloning van topambtenaren op het ministerie van OCW. Naar aanleiding daarvan verzocht de minister van Binnenlandse Zaken de Algemene Rekenkamer een rijksbreed onderzoek uit te voeren. De resultaten daarvan publiceert de Algemene Rekenkamer in het voorjaar tegelijkertijd met het jaarlijks onderzoek naar de personele uitgaven van het Rijk.

bron: ministerie van Binnenlandse Zaken


externe links