Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Maij neemt voortouw in ontwerpresolutie voor betere toegang tot EU-documenten

donderdag 14 maart 2002

Tenuitvoerlegging van de verordening over de toegang tot documenten

Doc.: B5-0131/2002

Procedure : Gemeenscha ppelijke resolutie

Debat : 12 december 2001

Stemming : 14 maart 2002

Resolutie aangenomen (372/0/4)

Het Parlement is niet tevreden over de manier waarop de verordening over de toegang tot documenten wordt toegepast door de Commissie en de Raad. Het EP heeft kritiek op de gebrekkige transparantie waarmee de twee instellingen hun interne reglement hebben opgesteld. Het betreurt dat de Commissie alles dat met de inbreukprocedure te maken heeft, buiten de verordening houdt en wil dat de Commissie dat heroverweegt.

Ook is het EP bezorgd over het besluit van de Raad om de agenda's van de vergaderingen van de `Senior Level Group' en de `EU-US Task Force' geheim te houden, na protesten van de Amerikaanse autoriteiten.

Verder zijn Raad, Commissie en Parlement het nog steeds oneens over de minimumbescherming van vertrouwelijke documenten. Deze kwestie moet opgelost worden door de interinstitutionele commissie, die deze maand eindelijk, na maanden van Byzantijnse onderhandelingen, is ingesteld. Het Parlement benadrukt dat de regels voor gegevensbescherming vooral bedoeld zijn om de privé-sfeer te beschermen en niet om informatie aan de burgers over openbare activiteiten aan banden te leggen.

Het Parlement roept de EU-instellingen en andere organen op snel de noodzakelijke maatregelen te nemen om de verordening over de toegang tot documenten volledig ten uitvoer te leggen. Het behoudt zich het recht voor daar nauwkeurig op te letten in het eerste jaar dat de verordening van toepassing is.

De EU-instellingen moeten een informatiecampagne starten om de burgers op de hoogte te stellen van hun nieuwe rechten.

Tot slot hoopt het Parlement dat de Europese Raad in Barcelona het initiatief van premier Blair en bondskanselier Schröder zal opvolgen en zal besluiten de Raadsvergadering in het openbaar te houden, met televisie, wanneer de Raad over wetgeving besluit. Bovendien is openbaarheid verplicht als het gaat om documenten die met wetgeving te maken hebben en waarover de besprekingen nog gaande zijn. Dat geldt ook voor documenten met de standpunten van de nationale delegaties in de Raad.