Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Verkiezingen voor gemeente, provincie en Europa niet op een dag

vrijdag 28 oktober 2005, 14:00

Minister Remkes heeft besloten de verkiezingen voor Gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europess Parlement niet samen te voegen en op één en dezelfde dag te houden. Samenvoeging wordt "niet wenselijk geacht", aldus de minister van Binnenlandse Zaken mede namens minister Pechtold van Bestuurlijke vernieuwing in een brief over administratieve verlichting voor burgers aan de Tweede Kamer.

Het grote voordeel van samenvoegen van de verkiezingen zou niet alleen een lastenverlichting zijn, maar wellicht ook een mogelijke hogere opkomst bij de Provinciale-Statenverkiezingen. Toch blijven veel politieke partijen voorstander van gescheiden verkiezingen. Zij zijn bang dat de landelijke politiek dan te veel de uitslag van op dezelfde dag gehouden verkiezingen beinvloedt.

Verder spelen praktische problemen ook een rol. Het samenvoegen vraagt om een wettelijke regeling in de Kieswet, grotere capaciteit van de stemmachines en er moet rekening worden gehouden met grondwettelijke bepalingen in verband met de verkiezing van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten.

De ministers zien wel op een ander vlak mogelijkheden om de lasten van de Kieswet te reduceren. Zo wordt er bij de komende Kamerverkiezingen in 2007 opnieuw geëxperimenteerd met het elektronisch stemmen, speciaal bedoeld voor Nederlandse kiezers in het buitenland.

bron: Staatscourant, 28 oktober 2005