Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Remkes huiverig voor verdere verhoging ministerssalaris

vrijdag 25 november 2005, 10:41

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is met de commissie-Dijkstal van mening dat het ministerssalaris verder omhoog moet dan de 30 procent die het kabinet aan het begin van de volgende kabinetsperiode wil doorvoeren. Politiek is een verdere verhoging echter moeilijk verdedigbaar, aldus de minister in reactie op een advies van een commissie onder leiding van Hans Dijkstal.

De commissie-Dijkstal bracht eergisteren advies uit over de beloning van politieke ambtsdragers. Een loonsverhoging van 30 procent compenseert volgens de commissie alleen voor de achtergebleven loonontwikkeling voor ministers. Om het ministersambt aantrekkelijk te maken voor capabele mensen en in verband met de toegenomen werkdruk zou volgens de commissie een verdere verhoging nodig zijn.

In het advies maakt de commissie-Dijkstal het ministerssalaris tot referentiepunt. Dit leidt tot een nieuwe salaristabel met beloningsverhoudingen tussen politieke ambtsdragers. Ook de onkostenvergoedingen moeten volgens de commissie geharmoniseerd worden. Inclusief onkostenvergoeding zou de minister-president in het nieuwe stelsel op een salarisverhoging van 42 procent uitkomen.

bron: Staatscourant 24 november 2005 en website BZK