Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek was aanvankelijk opgezet als een onderzoekscentrum op het gebied van kernenergie, maar heeft zich ontwikkeld tot een veelomvattend onderzoeksinstituut. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn:

  • voedsel, chemische producten en gezondheid
  • milieu en duurzaamheid
  • kernenergie
  • overige activiteiten: (o.a. technologie, openbare veiligheid en fraudebestrijding)

1.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
26-06-2017 Bioassay for endocrine disruptor chemicals detection in aquatic environment Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
28-06-2017 Development of a prototype emergency exit in a nuclear facility Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Karlsruhe)
29-06-2017 Analysis of bibliometric data for low-carbon energy technologies Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Petten)
30-06-2017 - Information and Communication Officer Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Petten)
03-07-2017 Multilingual Named Entity Recognition and Classification Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
03-07-2017 Project officer - GNSS Security Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
06-07-2017 Project Officer - Geospatial data analyst Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
10-07-2017 Quantitative and/or Qualitative Analysis on Indicator Frameworks Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
20-07-2017 Policy support to the sustainable and secure supply of raw materials to the EU (primary and secondary) social supply chain analysis Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
20-07-2017 Project officer - Conflict Analysis Expert Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 56 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
05.04.2016  Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2012-2013.
Verslag com(2016)170
 
05.04.2016  Accompanying the document: 'Operation of the High Flux Reactor in the period 2012-13'.
swd(2016)101
 
04.04.2016  Goedkeuring van een overeenkomst tussen Euratom en India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van ...
Besluit com(2016)175
 
13.03.2014  Inspanning EU voor het bevorderen van de nucleaire veiligheid.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)107
 
25.10.2013  Ontmanteling nucleaire installaties en beheer kernafval: verplichtingen ten gevolge van activiteiten van het JRC ikv het Euratom Verdrag.
Mededeling com(2013)734
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 4 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.10.2015  Verlenging deelname Euratom aan de kaderovereenkomst voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van vierde generatie ...
Aanbeveling com(2015)547
 
21.05.2012  Aanvullend onderzoeksprogramma voor 2012-2015 van de hogefluxreactor (HFR) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor Euratom.
Besluit com(2012)221
 
22.04.2009  Door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma.
Beschikking com(2009)198
 
22.07.1991  Door het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoekprogramma.
Beschikking com(1991)281
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 8 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
23.02.2017  Aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019.
Besluit com(2017)83
 
17.03.2010  Sluiting door de Commissie van de overeenkomst tussen Euratom en het Ministerie van Energie van de VS (USDOE) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake ...
Besluit com(2010)90
 
04.08.2008  Onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen Euratom en het Department of Energy van de VS (USDOE) op ...
Besluit com(2008)507
 
28.06.2007  One year extension of the supplementary research programme to be implemented by the Joint Research Centre for Euratom.
Beschikking com(2007)365
 
25.05.2005  Onderhandelingen met het oog op de toetreding van Euratom tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het ...
Mededeling com(2005)222