Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Maatregelen ter ondersteuning van toegenomen arbeidslast bij Europese Hof

De Raad besluit de bepalingen van het Verdrag met betrekking tot het Europese Hof van Justitie zodanig aan te passen, dat daardoor de procedurele gang van zaken bij dat Hof wordt verbeterd om een grotere arbeidslast te kunnen opvangen.

Er wordt besloten dat bepaalde verzoeken om prejudiciële uitspraken over zaken van technische aard of waarvoor reeds een precedent in de jurisprudentie (case law) bestaat, door dit Hof naar zijn Kamer mogen worden doorverwezen, mits geen enkele lidstaat daartegen bezwaar maakt en geen enkele instelling verzoekt dat de betrokken zaak door het Hof in voltallige zitting wordt behandeld.