Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ondertekening nieuwe bevoegdheden voor Hof van Justitie

De ministers van Justitie van de Gemeenschap komen voor het eerst in Luxemburg bijeen. Zij ondertekenen twee protocollen die, na door de lidstaten te zijn bekrachtigd, het Hof van Justitie nieuwe bevoegdheden zullen geven.