Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Uitspraak "Internationale Handelsgesellschaft": fundamentele rechten in Gemeenschapsrecht

Met de uitspraak "Internationale Handelsgesellschaft" verduidelijkt het Europese Hof van Justitie het denkbeeld van fundamentele rechten in het Gemeenschapsrecht.

Het Hof verklaart dat men zich bij de bescherming van deze rechten weliswaar moet laten leiden door de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, maar dat dit in het kader van de structuur en de doelstellingen van de Gemeenschap moet gebeuren.