Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Stauder-arrest: Gemeenschapsrecht omvat grondrechten van personen

In het Stauder-arrest neemt het Europees Hof van Justitie voor het eerst een standpunt in over de bescherming van de personen en bevestigt dat de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, waarvan de inachtneming door het Hof wordt gegarandeerd, de grondrechten van de personen omvatten.