Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Tiende verjaardag Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie viert zijn tiende verjaardag tijdens een plechtige zitting die wordt bijgewoond door talrijke vertegenwoordigers van de instellingen van de Gemeenschap, de regeringen en de hoogste gerechtelijke en administratieve instanties van de lidstaten.