Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Protocollen over EG en Hof van Justitie getekend

Het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen worden getekend in Brussel, België.