Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zalm blundert over te hoge OZB

Minister Zalm van Financiën is diep door het stof gegaan vanwege zijn uitspraak dat burgers geen ozb hoefden te betalen. Hij baseerde zijn uitspraak op verkeerde berekeningen, op grond waarvan hij veronderstelde dat in 2006 62 gemeenten hogere tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB) vastgesteld hadden dan wettelijk was toegestaan.