Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europese Raad

Met dank overgenomen van Parlement & Politiek.

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. Zij komen een paar keer per jaar bijeen om op een Europese Top over politieke hoofdlijnen te praten. De Europese Raad is niet hetzelfde als de Raad van ministers of de Raad van Europa.

1.

Taken/bevoegdheden

De Europese Raad bespreekt algemene politieke beleidslijnen en heeft als enig orgaan van de Europese Unie (EU) de bevoegdheid om EU-verdragen aan te passen. In dat geval krijgt de Europese Raad krijgt een speciale vorm, namelijk die van Intergouvernementele Conferentie (IGC).

2.

Organisatie

De Europese Raad bestaat uit:

De secretaris-generaal en Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid nemen ook deel aan vergaderingen van de Europese Raad. De secretaris-generaal staat aan het hoofd van het Secretariaat-generaal van de Raad van ministers. Dit Secretariaat verzorgt ook de voorbereiding van de Europese Raad.

De Europese Raad is een ander orgaan van de EU dan de Raad van ministers. De Europese Raad is ook niet hetzelfde als de Raad van Europa, dat geen onderdeel van de EU uitmaakt.

Meer op website Europa Nu over

3.

Voorzitterschap

Elk half jaar (van januari tot juni en van juli tot december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een andere lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van ministers in Brussel of Luxemburg en kan (informele) raden organiseren in de lidstaat zelf. Het voorzittende land leidt echter niet de vergaderingen van de Europese Raad. Daar is een vaste voorzitter voor.  

4.

Europese Top

De Europese Raad wordt belegd door de vaste voorzitter. De Europese Raad komt minimaal twee maal per half jaar bijeen voor een Europese Top. In juni en december vindt in ieder geval een Europese Top plaats in Brussel. Tijdens een Europese Top worden algemene, zwaarwegende politieke zaken besproken.

De vergaderingen duren meestal twee dagen. Vaak vormen deze bijeenkomsten de aanzet tot belangrijke besluiten in EU-verband.

Meer informatie

Meer op website Europa Nu over