Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Toenemende radicalisering in moskeeën

Radicale moslims krijgen in Nederland in rap tempo meer invloed onder gematigde geloofsgenoten. De ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Johan Remkes (Binnenlandse Zaken) noemen deze ideologische beïnvloeding een ,,zorgelijke ontwikkeling''.