Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Benoeming staatsraad

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om prof. mr. dr. H.G. Sevenster voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van State.

Mevrouw Sevenster (1963) is van 1996 tot heden hoogleraar Europees milieurecht bij de universiteit van Amsterdam en van 2001 tot heden hoofd van de afdeling Europees recht, directie Juridische Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij was werkzaam als universitair docente aan het Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden (1987-1993) en advocaat bij het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek te Den Haag (1994-2001).

De benoeming gaat in op 1 juni 2007.