Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Benoeming commissaris van de Koningin in Groningen

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. M.J. (Max) van den Berg te Amsterdam voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. De benoeming gaat in op 1 september 2007.

De heer Van den Berg (61 jaar) is lid van de PvdA. Hij is vanaf 1999 lid van het Europees Parlement.

De heer Van den Berg volgt de heer J.G.M. Alders (PvdA) op.