Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Interview met europarlementslid Max van den Berg

De persdienst van het Europees Parlement gaat in gesprek met de Nederlandse en Vlaamse europarlementariërs. Tweede in rij is Max VAN DEN BERG (leider van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement).

Sinds wanneer bent u lid van het EP? Wat deed u hiervoor?

Sinds 1999. Daarvoor was ik 13 jaar directeur van Novib/Oxfam Nederland, 8 jaar partijvoorzitter van de PvdA en 8 jaar wethouder te Groningen.

Waar houdt u zich in het Parlement mee bezig?

Met handel en hulp, millenniumdoelen: halveer de armoede, alle kinderen naar school. Juist deze weken, na twee jaar onderhandelen (met de Europese Commissie en de Europese Raad) is afgesproken dat 20% van alle EU-hulp naar basis onderwijs en gezondheidszorg zal gaan.

Wat vindt u het boeiendste van uw werk als europarlementariër?

Ervaringen met collega's uit 25 landen uitwisselen en bij grensoverschrijdende problemen gezamenlijke, nieuwe, Europese oplossingen bedenken, die de burgers laten zien dat samenwerking helpt.

Wat vindt u minder boeiend of zelfs vervelend?

Reizen naar Straatsburg; belachelijke verspilling. De 1 miljoen handtekeningen zouden door Balkenende gebruikt moeten worden voor afschaffing. Helaas ... We moeten wachten op een regering Bos.

Met welke dossiers bent u nu bezig? Wanneer worden zij door de parlementaire commissie en het voltallige Parlement behandeld?

Het instrument voor EU ontwikkelingssamenwerking (€ 16 miljard in de komende zeven jaar), met de millenniumdoelen centraal en 20% basisonderwijs en gezondheidszorg. In november wordt het behandeld in de commissie Ontwikkelingssamenwerking en in december in de Plenaire vergadering. Het betreft een vervroegde overeenkomst met de Europese Commissie en de Europese Raad, in tweede lezing.

Waarom zijn deze dossiers belangrijk?

Het gaat over het totale EU-ontwikkelingsbeleid 2007-2013. We zetten hier prioriteiten waar Live Aid, jongeren en Bono en vele anderen actie hebben gevoerd. Het is een grote verandering met het huidige, onheldere, te vaak aan grote infrastructuur bestede beleid. Gezond naar school staat nu centraal.

Actualiteit: wat vindt u van de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU op 1 januari a.s.?

Op termijn horen Roemenië en Bulgarije bij Europa, maar ze voldoen nog niet aan de criteria (corruptie, rechtsstaat). Dus nog een jaar uitstellen.

 

REF.: 20061020IPR11829