Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Jack de Vries (CDA) beëdigd als staatssecretaris van Defensie