Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Zevende Masterclass: De media en de Europese Unie

maandag 19 mei 2008, 16:00

Op vrijdag 16 mei vond al weer de laatste zitting plaats van de reeks Masterclasses die het Montesquieu Instituut aanbiedt . De spreker van deze zitting was Wilmer Heck, medewerker van de redactie Europa bij het NRC Handelsblad en de nrc.next. Onderwerp van zijn uiteenzetting was de berichtgeving over de Europese Unie in (Nederlandse) media.

Heck ging in op hoe Europese aangelegenheden maar weinig aandacht in de Nederlandse media krijgen. Dit heeft volgens Heck een aantal voorname oorzaken. Zo is er slechts een klein aantal correspondenten in Brussel, zeker in vergelijking met het aantal politiek geëngageerde collega's in Den Haag. De journalisten in Nederland missen bovendien vaak de basiskennis over de Europese instituties die nodig is om de nieuwsstroom uit Brussel naar behoren te verslaan. Heck pleit er dan ook voor om tijdens de journalistieke vooropleidingen meer aandacht te besteden aan de Europese Unie.

Dat de uitkomsten van Brusselse beraadslagingen nieuwswaarde hebben staat, volgens Heck, buiten kijf. Het nieuws wordt echter vaak bij de verschillende redacties op waarde geschat pas als het op de nationale politieke agenda verschijnt. Dat er in dit stadium nog maar weinig invloed op de besluiten valt uit te oefenen, en het wellicht door media-aandacht ontstane publieke debat dus eigenlijk zinloos is, versterkt het stigma dat er te weinig democratische controle is op de Europese beleidsbepalers. Aan de nationale parlementariërs de schone taak om tijdiger en pro-actiever belangrijke Europese zaken onder de publieke aandacht te brengen.

Het bescheiden aantal 'sexy onderwerpen' dat op de Europese agenda prijkt helpt natuurlijk ook niet mee aan het vergroten van media-aandacht. Heck ziet ook hierin een belangrijke rol weggelegd voor de nationale politici. Want al zijn niet alle Europese onderwerpen even 'sexy', Brusselse wetgeving speelt in toenemende mate een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de burger. Een snelle manier om dit aan veel mensen duidelijk te maken is het medium televisie, en Heck pleit er dan ook voor dat politici de publieke zenders meer aansporen om hun verantwoordelijkheden op het gebied van Europese verslaggeving te nemen.