Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Analyses & Columns

 • Een wel erg voortvarende minister

  Dr. Bert van den Braak, 19 september 2017

  Dr. Bert van den Braak
  Sinds de staatkundige vernieuwing in het Koninkrijk in 2010 wachten de inwoners op BES-eilanden op de mogelijkheid om indirect mee te beslissen over de samenstelling van de Eerste Kamer. Na een interventie van de Eerste Kamer komen er nu (gekozen) kiescolleges; een soort Provinciale Staten met als enige taak het (mede) kiezen van de Eerste Kamerleden. Daartoe moet eerst de Grondwet worden gewijzigd.
 • Buitenlandse soortgenoten van Prinsjesdag

  Wouter Hulstijn, onderzoeker (Europees) constitutioneel recht Rijksuniversiteit Groningen, 15 september 2017

  Geen foto beschikbaar
  Sinds de wijziging van onze Grondwet in 1983 is er geen sprake meer van zittingen van de Staten-Generaal. Omdat er grondwettelijk gezien geen zittingen meer zijn kunnen deze ook niet langer worden gesloten en geopend. Vóór 1983 werd op de maandag voorafgaand aan Prinsjesdag de zitting van de Staten-Generaal gesloten waarna deze op Prinsjesdag weer werd geopend. In een verder verleden werd deze eerder gesloten waarna een ‘parlementsloze’ periode volgde, maar vóór 1983 was het allang gebruik om deze ‘parlementsloze’ periode zo kort mogelijk te houden. Op deze manier was reeds in de praktijk het parlement formeel voortdurend in bedrijf.
 • Ook demissionair kabinet moet het noodzakelijke doen

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa, 5 september 2017

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa
  Na de inspanningsbelofte van Rutte kreeg Asscher niet waar bij om had gevraagd en stemde dus in: geen demissionaire kabinetscrisis over lerarensalarsissen; geen beslissing daarover in de begroting 2018 door het huidige kabinet, maar misschien/waarschijnlijk daarover een beslissing in een regeerakkoord van Rutte III.
 • Valbijl in de statenzaal

  dhr Paul de Goede, 5 september 2017

  Paul de Goede
  Ik schrijf dit stukje op dag 173 van de formatie en de klok tikt nog steeds door. De onderhandelende partijen zijn hard op weg om het historisch record van 1977 te breken en het algemene gevoel is dat het hen gaat lukken. In het land doet iedereen zijn ding, maar urgente politieke knopen worden nu niet doorgehakt. Vanuit mijn particuliere ambtenaren biotoop wordt uitgekeken naar een vers regeerakkoord en een kabinet op het bordes.
 • Duitse verkiezingen: Coalitievorming spannender dan verkiezingen

  mw. Marja Verburg, 28 augustus 2017

  Drs. Marja Verburg
  In de aanloop van de Duitse Bondsdagverkiezingen op 24 september, voert Merkel een ontspannen campagne. Is haar zelfvertrouwen terecht of kunnen er nog verrassingen opreden? En wat zijn de gevolgen voor Europa? Het Montesquieu Instituut sprak met Marja Verburg, verbonden aan het Duitsland Instituut, over de aankomende verkiezingen.
 • Acht uitdagende projecten voor Europa

  Dr. Jan Werts, 7 juli 2017

  dr. Jan Werts
  Europa zal na komend Nieuwjaar pas echt ontdooien. Dat verwachten diplomaten en wordt bevestigd door Kaja Tael, de ambassadeur van Estland dat dit halfjaar de Raad van Europese Ministers voorzit. Hier nu acht grote projecten en uitdagingen die zich aftekenen. Frankrijk en Duitsland leveren later dit jaar het onderliggende design
 • Ongewenst precedent

  Dr. Bert van den Braak, 30 juni 2017

  Dr. Bert van den Braak
  Deze column gaat over de Grondwet en dan nog wel de procedures tot wijziging daarvan, dus - ik geef het direct toe - echt interessant is het onderwerp niet. Als het nu over Polen of Hongarije zou gaan dan zouden 'we' ons er misschien nog druk over kunnen maken, maar voor het Nederlandse grondwettelijke bestel geldt dat natuurlijk niet... Hopelijk vergis ik me, maar bij het initiatief-Halsema/Sap/Van Tongeren lijken sommige partijen te menen dat je met procedures best mag marchanderen.
 • De praktijk bepaalt de begroting 2018

  Marcel de Ruiter, verbonden aan Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie, schreef dit op persoonlijke titel, 26 juni 2017

  Geen foto beschikbaar
  Op de derde dinsdag van september moet het kabinet de begroting voor 2018 indienen. Hoe gaat dit als het demissionaire kabinet dan nog steeds zit? En wat als er even voor of na Prinsjesdag een nieuw kabinet is?
 • Polen: Meer angst voor vluchtelingen dan voor uitholling van de rechtsstaat

  Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van de website Polonia.nl, 26 juni 2017

  Geen foto beschikbaar
  De Poolse rechts-nationalistische regering wuift alle kritiek weg, of deze nu de rechtsstaat, de opname van de vluchtelingen of beperking van de detachering van EU-werknemers betreft. De aanmaningen van Brussel ziet men als inmenging of chantage en Warschau vecht terug. Het belang van eigen burgers staat voorop en de Europese integratie is immers een project van liberale mainstream of linkse elites. Hoe moet het nu verder met Polen?
 • Britse verkiezingen kennen eigenlijk alleen maar verliezers

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa, 9 juni 2017

  Prof.Mr. Aalt Willem Heringa
  Het zijn roerige jaren in de Britse politiek. Cameron won in 2015 de verkiezingen met een krappe meerderheid van vier zetels voor zijn conservatieven en de belofte om een Brexit referendum te houden. Na het Brexit referendum in 2016 trad hij af en Theresa May nam het stokje over, beloofde een Brexit, wachtte een jaar alvorens de art. 50 aanvraag in maart 2017 te doen, en riep daarna en passant verkiezingen uit, die zij vervolgens op 8 juni verloor met 10 zetels tekort (316 van de 650) voor een meerderheid, en een verlies van 16 zetels.