Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

Het Montesquieu Instituut is gelanceerd in 2007 en is een initiatief van:

  • Campus Den Haag, Universiteit Leiden
  • Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
  • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Rijksuniversiteit Groningen
  • Parlementair Documentatie Centrum (PDC), Universiteit Leiden