Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Masterclass De toekomst van het Rijnlands Model in Europa

14 mei 2009, Eerste Kamer der Staten-Generaal

Masterclass voor gevorderde studenten en jonge onderzoekers

Met experts in discussie over de toekomst van de Europese Unie? Dat kan tijdens de Masterclass 'De toekomst van het Rijnlands Model in Europa'. Deze Masterclass maakt deel uit van de conferentiereeks 'Markt en Moraal' die het Montesquieu Instituut in samenwerking met onder andere het Duitsland Instituut Amsterdam organiseert.

Het Rijnlands model (: in Nederland het Poldermodel) staat in deze tijden van economische crisis weer volop in de aandacht. Is dit model met zijn nadruk op een gereguleerde en sociale vrije markteconomie een oplossing voor de huidige markt, waar de moraliteit vaak zoek lijkt.

De Masterclass gaat in op de invloed die het Rijnlands model en als tegenpool het Angelsaksische/Amerikaanse model hebben op sociale politiek, privatisering en deregulering. Kan een aangepast Rijnlands model richtinggevend zijn voor de toekomst van de Europese Unie als geheel? Discussieer mee, en meld je hieronder aan. Deelname is kosteloos.

1.

Programma

 • 10.00 Inleiding prof. dr. Wim Voermans,

  Universiteit Leiden

 • 10.10 VPRO Tegenlicht compilatie 'De toekomst'

  met toelichting van de makers

 • 10.40 Prof. dr. Anton Hemerijck, secretaris WRR
 • 10.55 Discussie
 • 11.10 Dr. Paul Tang,

  Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

 • 11.25 Discussie
 • 11.40 Pauze
 • 11.55 Prof. dr. Raymond Gradus,

  Directeur Wetenschappelijk Instituut CDA

 • 12.10 Discussie
 • 12.25 Panel- en slotdiscussie
 • 13.00 Lunch