Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Raad van Toezicht van de stichting Montesquieu

De Raad van Toezicht van het Montesquieu-Instituut controleert het bestuur van de stichting Montesquieu en beslecht eventuele verschillen van inzicht binnen het bestuur van de stichting. De raad wordt voorgezeten door Ed d'Hondt, voorzitter van het bestuur van de stichting, en bestaat daarnaast uit een aantal burgemeesters van de bij de stichting betrokken steden (Den Haag, Leiden en Nijmegen) en een oud-lid van de Raad van State.

Inhoud

1.

Raad van Toezicht

 
 
H.J.J. Lenferink
H.J.J. Lenferink
lid

Hoofdfunctie:
Burgemeester Leiden

 

2.

Organisatieschema