Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Schuren en Scheuren, Deventer

stadhuis Deventer

Op vrijdag 19 juni organiseert de Werkgroep Geschiedenis het congres ‘Schuren en Scheuren’ over linkse oppositie binnen de SDAP en de PvdA. Aanleiding voor dit congres is het jubileum van het ‘Deventer Schisma’. Het congres zal plaatsvinden op dezelfde locatie waar dit drama zich honderd jaar geleden voltrok: in de oude schouwburg te Deventer.

Sprekers zijn:

Ed van Thijn (oud-politicus en prominent PvdA-lid), Adriaan van Veldhuizen (historicus Universiteit Leiden), Gerrit Voerman (historicus Rijksuniversiteit Groningen en hoofd Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen) en Koen Vossen (politicoloog Universiteit Leiden).

Dagvoorzitter is Jacco Pekelder (historicus Universiteit Utrecht en voorzitter Werkgroep Geschiedenis).

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en de Partij van de Arbeid hebben in hun bestaan meerdere malen te kampen gehad met linkse oppositie vanuit de eigen partij. In 2009 is het honderd jaar geleden dat er een buitengewoon congres van de SDAP te Deventer plaatsvond. Tijdens dit congres splitsten marxistisch georiënteerde leden zich van de partij af om de Sociaal-Democratische Partij op te richten, de latere Communistische Partij Nederland. Hoewel deze breuk het einde van een slepende ruzie betekende, was 1909 niet het einde van botsingen binnen de partij.

Aan de hand van vier historische momenten wordt de linkse oppositie binnen de sociaal-democratie bekeken. In de behandeling van achtereenvolgens het Deventer Schisma (1909), de afsplitsing van de Onafhankelijke Socialistische Partij (1932), de opkomst van Nieuw Links (1966) en de doorbraak van de Socialistische Partij (2006) zullen zowel ideologische als partijculturele aspec-ten van de oppositie aan bod komen. In een afsluitend debat worden parallellen getrokken tus-sen de besproken historische momenten en komt de actuele omgang van de PvdA met zowel interne als externe linkse kritiek aan de orde.

Locatie: De Salon, Grote Kerkhof 1, Deventer

Toegang: gratis, aanmelden via wg-geschiedenis@pvda.nl

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en de werkzaamheden van de Werkgroep Geschiedenis: www.wbs.nl


1.

Meer over...