Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Brede steun in Tweede Kamer voor aanbevelingen zelfreflectie

dinsdag 9 juni 2009

Er is in de Tweede Kamer brede steun voor de aanbevelingen die in het kader van de parlementaire zelfreflectie zijn gedaan om het functioneren van de Kamer te verbeteren. Dat bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. De Kamer hoopt daarmee onder meer onafhankelijker van de regering te kunnen worden. Verder moet het aanzien van de Kamer beter worden. Belangrijke wens is versterking van de personele ondersteuning. De Tweede Kamer vindt dat daarvoor geld moet worden vrijgemaakt op de rijksbegroting.

In het kader van de parlementaire zelfreflectie deed een uit Kamerleden bestaande stuurgroep aanbevelingen, zoals het invoeren van een uitvoeringstoest bij wetgeving, het selectiever gebruikmaken van spoeddebatten, het invoeren van een toekomst- en onderzoeksagenda en het meer gebruikmaken van werkzaamheden van adviesraden en planbureaus.

Tijdens het debat werd opgemerkt dat verbeteringen niet alleen zijn te verwachten van andere procedures, maar dat ook de houding van individuele Kamerleden van belang is. CDA'er Jan Schinkelshoek, initiator van de zelfreflatie-discussie, ziet het al als winst dat de Tweede Kamer bereid is geweest naar haar eigen functioneren te kijken. Hij verwacht dat het proces van verbeteringen een kwestie van 'lange adem' zal zijn.

bron: Trouw