Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Kabinet wil sollicitatieplicht politieke ambtsdragers

zaterdag 4 juli 2009

Ministers, Tweede Kamerleden, gedeputeerden en wethouders die werkloos worden, krijgen de plicht om (tot hun 65ste) te solliciteren. De duur van de wachtregeling voor politieke ambtsdragers gaat terug van maximaal zes naar vier jaar. Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst om de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers op dit punt te wijzigen. Binnenkort wordt een wetsvoorstel ingediend.

Door de wetswijziging moet er tevens een plicht komen om alle nevenfuncties en inkomsten uit die functies openbaar te maken.

bron: persbericht ministerie van BZK