Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Saskia Laaper vervangt Attje Kuiken (PvdA) tijdelijk als Tweede Kamerlid

dinsdag 19 januari 2010

Saskia Laaper (PvdA) treedt vanaf vandaag op als tijdelijke vervangster van Attje Kuiken, die voor drie maanden met zwangerschaps- en bevallingsverlof is gegaan. Mevrouw Laaper die bij de gemeente Tilburg (en daarvoor bij de gemeente Dordrecht) werkzaam is op het gebied van veiligheid, neemt ook tijdelijk de portefeuille van Attje Kuiken over. Zij zal zich dus bezighouden met veiligheid, politie, radicalisering en rampen.