Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen

Logo Rijksuniversiteit Groningen

Het DNPP maakt deel uit van de Rijksuniversiteit Groningen. Het heeft tot doel systematische en algemeen toegankelijke documentatie met betrekking tot de Nederlandse politieke partijen te verschaffen. Het accent ligt daarbij op de activiteiten van politieke partijen buiten de Eerste en Tweede Kamer.

De taak van het DNPP bestaat uit het verzamelen en toegankelijk maken van documentatiemateriaal van en over Nederlandse politieke partijen; het verstrekken van (wetenschappelijke) informatie over Nederlandse politieke partijen; en het stimuleren, ondersteunen en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek naar Nederlandse politieke partijen.

Inhoud

1.

Onderzoek

Onder de vlag van het Montesquieu Instituut doet het DNPP onderzoek naar Nederlandse politieke partijen.

2.

Publicaties

In samenwerking met het Montesquieu Instituut heeft het DNPP een bundel gepubliceerd met de verkiezingsprogramma's van alle deelnemende Nederlandse politieke partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012 en juni 2010. Een soortgelijke bundel is samengesteld met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Europese verkiezingen van juni 2009. Ook heeft het DNPP een boek uitgegeven over het gebruik van campagne affiches door Nederlandse politieke partijen voor de Europese verkiezingen sinds 1979 tot 2009.

Het DNPP heeft, in samenwerking met het CPG, een bundel gepubliceerd met de biografische portretten van de Nederlandse eurocommissarissen. Ook heeft het DNPP een Engelstalige biografie uitgegeven over Max Kohnstamm.

3.

Meer informatie