Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen. Dit directoraat-generaal is opgericht in februari 2010.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en energie.

Taken zijn: