Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

PvdA zeer kritisch over snijden onderwijs en zorg

We zijn zeer kritisch op de suggesties om fors te snijden in onderwijs en zorg, die in de rapporten van de ambtelijke werkgroepen heroverwegingen staan.

Miljarden bezuinigen op onderwijs is het tegenovergestelde van wat je in deze tijd moet doen. Het is noodzakelijk om nu juist te investeren in de toekomst van onze kinderen.

Een vervijfvoudiging van het eigen risico in de zorg naar 775 euro, marktwerking in de zorg of het moeten afrekenen van 5 euro voor elk huisartsbezoek zijn voor ons niet bespreekbaar. Of je naar de dokter gaat moet afhangen van je gezondheid, niet van je inkomen.

Hoe je het ook wendt of keert, de overheid heeft de komende jaren veel minder geld uit te geven dan de afgelopen jaren. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, je kunt niet overal tegen zijn, want wij willen niet dat onze kinderen de rekening moeten betalen met hoge belastingen en slecht onderwijs of slechte zorg omdat daar geen geld meer voor is. Wij willen daarom keuzes maken waarbij iedereen in dit land een kans blijft krijgen, we de meest kwetsbare mensen beschermen en we de lasten eerlijk delen: de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Er liggen nu twintg rapporten met alles bij elkaar opgeteld ongeveer twee duizend pagina's met allerlei suggesties. Van hele zinnige tot hele onzinnige. Die gaan we dus goed bestuderen en goede suggesties eventueel meenemen in ons verkiezingsprogramma.